Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Zaproszenie na zebranie

Zarząd Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych zaprasza wszystkich Członków oraz osoby zainteresowane wstąpieniem do naszego stowarzyszenia na zebranie w dniu 10 września 2022 r. o godz. 10.00 . Zebranie odbędzie się u Kol. Krzysztofa w Zamościu zam. przy ul. Waryńskiego. Tematem głównym będą ustalenia organizacyjne dotyczące wystawy dorobku hodowlanego Członków naszego stowarzyszenia, będzie też możliwość składania zapotrzebowania na obrączki rodowe dla ptaków na nowy sezon hodowlany (pierwszy termin dostawy planowany jest w połowie grudnia). Aby otrzymać obrączki w pierwszym terminie należy złożyć zapotrzebowanie u Skarbnika najpóźniej do końca września. Serdecznie zapraszamy.


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry