Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Zaproszenie na zebranie

Zarząd Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych zaprasza wszystkich członków na zebranie w dniu 19 czerwca 2022 roku o godz. 10 00 na ławeczkę u Krzyśka. Zebranie jest zwołane w związku z udziałem naszego stowarzyszenia w XXXIV Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie w dniach 1-3 lipca 2022r. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią powracamy do organizacji ekspozycji wystawy ptaków egzotycznych w Sitnie. Obecność na zebraniu jest bardzo ważna z uwagi na konieczność przekazania informacji niezbędnych do wystawienia zaświadczeń przez lekarza wet. dla każdego uczestnika wystawy oraz doszczegółowienia tematów organizacyjnych związanych z przygotowaniem ekspozycji ptaków. Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu.


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry