Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Kontakt do RSHKiPE

Janusz Oś – prezes
ul. Kalinowa 10, 22 – 440 Krasnobród
Tel. 502 216 262
E-mail: osjanusz@o2.pl

Sławomir Grabowski – skarbnik
ul. Prusa 16a, 22 – 400 Zamość
Tel. 600 424 702

Powrót do góry