Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Serdecznie witamy na stronie
Kanarki ze Wschodu 
Członków Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków 
i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Zamościu

Aby nie zaprzepaścić, od ponad 40 lat, z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem propagowania hodowli ptaków egzotycznych na Zamojszczyźnie oraz budowania jedności i tradycji hodowli kanarków z dala od matecznika jakim jest Śląsk. Zwołaliśmy Zebranie Założycielskie i przygotowaliśmy wymagane dokumenty do sądu i od 07.08.2018 r. jesteśmy zarejestrowani w KRS jako samodzielne stowarzyszenie pod nazwą:

„Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Zamościu” Nr KRS: 0000743646. Nasz nr konta 50160014621875432280000001 BGŻ BNP PARIBAS. We wrześniu 2018 roku zostaliśmy członkiem Polskiej Federacji Ornitologicznej.

Wcześniej, wszyscy Członkowie Oddziału Zamojskiego PZHKiPE opowiedzieli się za podjęciem działań w kierunku rejestracji nowego stowarzyszenia. Po pomyślnej procedurze rejestracyjnej staliśmy się spadkobiercami i automatycznie kontynuatorami dotychczasowej działalności oddziału zamojskiego Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych na terenie nie tylko Zamościa ale całego Roztocza.

Kilka zdań o naszej działalności dawniej i dzisiaj.

Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu powstał 20 maja 1980 roku i liczył wówczas 16 członków. Zebrania odbywały się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Łukasińskiego w Zamościu. Od  1986  roku  Oddział liczył  już  47  członków  i  był  największy  w  Polsce  Południowo-Wschodniej.  Organizowane  wówczas  wystawy  odbywały  się  w  świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Zamojskiego przy ul. Prostej, a później w  świetlicy  „Okrąglak”  przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu.  Od  roku  1991  do 1998 Oddział nie organizował żadnych wystaw z powodu  bardzo  małej  liczby  członków.  Przez  ponad  30 lat  prezesem  Oddziału Zamojskiego PZHKiPE był Adam Wilczewski z Zamościa.

Zapewne wielu zastanawia się dlaczego używamy określenia Kanarki ze Wschodu, otóż nazwa domeny, może i trochę intrygująca, ale takie było nasze założenie.  Jesteśmy najdalej wysuniętym na wschód działającym stowarzyszeniem i w związku z tym, przysługuje nam prawo do używania takiego określenia – i co najważniejsze, jest to zgodne z prawdą. Po 38 latach działalności Zamojskiego Oddziału PZHKiPE, postanowiliśmy powołać Stowarzyszenie, do którego należą wszyscy Członkowie dawnego Związku. Stowarzyszenie tworzy kilkunastu członków pochodzących z  Zamościa,  Biłgoraja,  Tomaszowa Lubelskiego, Lubyczy Królewskiej, Krasnobrodu,  Stalowej Woli, Szczebrzeszyna  i  mniejszych   miejscowości  z  okolic  Zamościa i rozsianych na Roztoczu.

 Nasi  członkowie zajmują się hodowlą  kanarków  kolorowych,  kształtnych  i  śpiewających oraz  hodowlą  papug  i  małej  egzotyki. Efekty hodowlane można podziwiać każdego roku podczas wystaw ptaków egzotycznych,  które zwykle organizowane są w miesiącach: w lipcu w trakcie Wystawy  Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie oraz w październiku lub listopadzie na terenie Zamościa. Wystawianych jest około 200 ptaków różnych ras i gatunków, począwszy   od  kanarków  poprzez małą egzotykę, aż po papugi. Ptaki podczas wystawy są oceniane  przez  ekspertów,  a  najlepsi  hodowcy  otrzymują  okolicznościowe puchary i  medale  za najlepsze  osiągnięcia  hodowlane. 

W tym miejscu, należą się szczególne podziękowania dla Prezydenta Zamościa oraz kierownictwa Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Zamoyskiego, za  okazaną  pomoc  przy  organizacji dotychczasowych wystaw w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” w Zamościu, za wsparcie przy zakupie nagród oraz udostępnianie sali na wystawy oddziałowe. Od kilku lat wspólnie z ODK „Okrąglak”, organizujemy konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży pod tytułem „Ptaki egzotyczne”, na który co roku wpływa kilkaset prac, wykonanych w różnych technikach. Prace  te są oceniane i wyróżniane, a następnie prezentowane na wystawie pokonkursowej  w trakcie wystawy ptaków. Cieszy nas również fakt, że od kilku lat nasi członkowie oprócz wystawy w Zamościu, prezentują również swoje ptaki na wystawach ogólnopolskich takich jak Wystawa Kanarków Kolorowych w Mikołowie, a także na Ornitologicznych  Mistrzostwach  Polski  w  Czeladzi.  Tak  częste kontakty sprawiają, że bardzo dobry materiał hodowlany jest przywożony z wystaw od najlepszych hodowców z  Polski,  ale  również  z zagranicy. Powoduje to, osiąganie z roku na rok, wyższego poziomu wyhodowanych ptaków ku zadowoleniu hodowców jak i osób nabywających te piękne ptaszki. 

Osoby zainteresowane hodowlą kanarków i ptaków egzotycznych zachęcamy do złożenia deklaracji (formularz deklaracji i wniosku o CIH można pobrać w zakładce HODOWCY), i wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia oraz otrzymać (CIH) numer indywidualny hodowcy, który  widnieje  na  obrączkach rodowych każdego hodowcy.  Poczyniliśmy uzgodnienia  z dyrekcją  ODK „Okrąglak” w sprawie miejsca naszych spotkań oddziałowych, dlatego z przyjemnością   informuję   wszystkich   zainteresowanych  o tym,  że  po  wielu  latach wróciliśmy do dawnego miejsca spotkań. O terminach naszych zebrań  będziemy  informowali  z wyprzedzeniem w  INFORMACJACH  umieszczonych  w  zakładce  górnej.

Powrót do góry