Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Zebranie

Zebranie

Na tydzień przed Wystawą Ptaków Egzotycznych oddziału Zamojskiego PZHKiPE w niedzielę 19 października br, doszło do spotkania naszych członków podczas którego omówione zostały tematy związane z przygotowaniami do wystawy, a także przebiegu samej wystawy. Według deklaracji hodowców – wystawianych będzie ok. 200 ptaków egzotycznych, zostaną zaprezentowane: kanarki kolorowe i kształtne, mała egzotyka oraz papugi. W czasie wystawy będzie organizowana także giełda ptaków z nadwyżek hodowlanych, tak więc osoby zainteresowane będą miały możliwość zakupu ptaków bezpośrednio u hodowców. W sobotę 25 października ptaki zgłoszone na wystawę zostaną ocenione przez niezależnego eksperta, a najlepsi hodowcy otrzymają okolicznościowe medale dyplomy i puchary, nagrody zostaną wręczone następnego dnia tj. 26 października ( niedziela ) ok. godz. 1500. Do wręczania pucharów i medali zaprosiliśmy prezydenta Zamościa P. Marcina Zamoyskiego i prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego P. Jana Sadło. Nasza doroczna wystawa po raz pierwszy została połączona z konkursem plastycznym o tematyce „Ptaki Egzotyczne” dla dzieci organizowanym przez Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak”. Podczas ceremonii nagradzania wystawców, również autorzy wyróżnionych prac plastycznych otrzymają dyplomy i nagrody oraz oficjalnie zostanie otwarta wystawa pokonkursowa towarzysząca wystawie ptaków. W dalszej  części spotkania  omówiono tematy organizacyjne związane z bieżącą działalnością.   


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry