Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Zaproszenie na zebranie

W dniu 19 marca 2017 roku zapraszamy na zebranie członków Oddziału Zamojskiego Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, które odbędzie się w Galerii Handlowej Twierdza Zamość w części barowej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00, a tematem przewodnim będą sprawy organizacyjne naszego oddziału. 

Powrót do góry