Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE

Zarząd Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Zamościu zaprasza na zebranie w poszerzonym składzie w dniu 23 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 wszystkich zainteresowanych członków stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w w/w terminie u kol. Krzyśka w Zamościu. Podczas zebrania zbierane będą składki członkowskie i zapisy na obrączki rodowe dla ptaków w drugim terminie do składania zamówień przez stowarzyszenia między 15-31 stycznia oraz omówione będą sprawy bieżące. W przypadku braku możliwości przybycia w wyznaczonym terminie proszę o informację esemesową.


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry