Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych za 2019 rok

Zarząd RSHKiPE zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze – podsumowujące działalność Stowarzyszenia za II połowę roku 2018 i cały 2019. Walne Zebranie odbędzie się w dniu 15 marca 2020 roku na ławeczce u kol. Krzyśka w Zamościu ul. Waryńskiego w pierwszym terminie o godz. 10.00 w przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin na godz. 10.30. W drugim terminie zebrani będą władni podejmować prawomocne decyzje bez względu na liczbę obecnych członków. W porządku zebrania zaplanowano: złożenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2018 i 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i po dyskusji, podjęcie uchwał: ws. udzielenia absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy, zatwierdzenie złożonych sprawozdań w tym finansowego, wolne wnioski i zapytania. Z uwagi na ważność spraw omawianych na Walnym Zebraniu obecność członków obowiązkowa.


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry