Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Zaproszenie

W związku z planowaną wystawą dorobku hodowlanego członków Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w dniach 7-8 listopada 2020 roku zapraszamy na zebranie w dniu 13 września 2020 roku o godz. 1700 w Zamościu na ławeczkę do Krzyśka. Na zebraniu będą omawiane sprawy związane z organizacją wystawy, a mianowicie: określenie zapotrzebowania na sędziów do oceny ptaków (dlatego prosimy każdego hodowcę o dokładne przeanalizowanie ilości i gatunków wystawianych ptaków poddawanych ocenie przez ekspertów). Na spotkaniu omówione zostaną wszystkie sprawy organizacyjne związane z wystawą i jubileuszem 40 lecia tradycji hodowlanych na Zamojszczyźnie. Skarbnik będzie przyjmował zapisy na obrączki rodowe na sezon lęgowy 2021 oraz składki członkowskie.  


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry