Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Wystawa Ptaków Egzotycznych – Zamość 2017

Wystawa Ptaków Egzotycznych – Zamość 2017

Jak wcześniej informowaliśmy poprzez zaproszenia, Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych oddział w Zamościu był organizatorem dorocznej Wystawy Ptaków Egzotycznych w Zamościu, która odbyła się w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” w dniach 28-29 października 2017 roku. Na wystawie zaprezentowano pond 250 ptaków egzotycznych, różnych ras i gatunków. W niedzielę 29 października odbyło się uroczyste podsumowanie wystawy połączone z uhonorowaniem najlepszych hodowców dyplomami, medalami i pucharami. Nasze zaproszenie przyjął prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im J. Zamoyskiego pan Jan Sadło, który wręczał najlepszym hodowcom nagrody, nim jednak to nastąpiło, w sobotę 28.10 ptaki były oceniane. Niestety, sytuacja z oceną części ptaków powtórzyła się  podobnie jak w roku ubiegłym. Kolegium Sędziów wysyła na „siłę”, tylko jednego eksperta do oceny ptaków, a ten w trakcie oceny odmawia oceniania części ptaków. Taka sytuacja powoduje uzasadnioną frustrację części hodowców, którzy przywieźli ptaki i oczekiwali obiektywnej oceny. Wygląda na to, że lokalizacja naszego oddziału jest „nie na rękę” sędziom, a gdy już przyjadą, to trudno powiedzieć, czym się kierują. W każdym bądź razie, kilkadziesiąt ptaków z egzotyki i papug nie zostało ocenionych, jedyne co, niektóre ptaki wskazane zostały do nagrody. Mamy nadzieję, że tego typu, sytuacja więcej się już nie powtórzy, a już szczególnie wówczas, kiedy hodowcy, z roku na rok, co raz prężniej działają na swoim terenie i zamiast im dopomagać, to zniechęca się takimi działaniami. Trochę żółci wyleliśmy, ale trudno, aby było inaczej, kiedy  hodowca stara się przez cały rok uzyskać jak najlepsze efekty hodowlane. A gdy, przywozi swój dorobek hodowlany do oceny wówczas dowiaduje się, że oceny nie będzie.  

 Również, jak co roku wspólnie z Osiedlowym Domem Kultury „Okrąglak” w Zamościu organizowany jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Ptaki egzotyczne”, który swym zasięgiem obejmuje region lubelski. Konkurs cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, wystarczy dodać, że w tym roku do organizatorów wpłynęło 507 prac. W trakcie naszej wystawy oddziałowej otwierana jest również wystawa plastyczna, pokonkursowa w holu „Okrąglaka” i przyznawanych  oraz rozdawanych jest kilkadziesiąt nagród i wyróżnień. Sponsorami nagród są: Ogród Zoologiczny w Zamościu, Spółdzielnia Mieszkaniowa im J. Zamoyskiego, ODK „Okrąglak” i nasz Związek, który jak co roku przyznaje 10 nagród rzeczowych w formie albumów. Ewenementem,  w tym konkursie są dyplomy, a to, z tej racji, że na każdym wyróżnieniu i przyznanym dyplomie w formie nagrody na pamiątkę wydrukowana jest w kolorze praca plastyczna nagrodzonego autora. Poniżej przedstawiamy fotoreportaż z podsumowania konkursu.

Na zakończenie relacji z Wystawy Ptaków Egzotycznych w Zamościu przedstawiamy garść informacji statystycznych o osobach, zajętych miejscach i rasach wystawianych ptaków. 

w kategorii kanarki kolorowe lipochromowe:

I   miejsce – zajął – Stec Tomasz

II  miejsce – zajął – Rawski Grzegorz

III miejsce – zajął – Wilczewski Adam

w kategorii kanarki kolorowe melaninowe:

I   miejsce  – zajął – Wilczewski Adam

II  miejsce  – zajął – Wilczewski Adam

III miejsce  – zajął – Kostrubiec Dariusz

w kategorii kanarki kształtne:

I   miejsce   – zajął – Murzyn Krzysztof

II  miejsce   – zajął – Murzyn Krzysztof

III miejsce  – zajął – Kostrubiec Dariusz

w kategorii kanarków wystawianych pojedynczo:

  miejsce   – zajął – Murzyn Krzysztof

II  miejsce  – zajął – Rawski Grzegorz

III miejsce  – zajął – Stec Tomasz

w kategorii małej egzotyki – amadyna zebrowata:

I – III miejsce – zajął – Kostrubiec Dariusz

w kategorii małej egzotyki – gołąbek diamentowy:

I – II miejsce – zajął – Kostrubiec Dariusz

III  miejsce – zajął – Murzyn Krzysztof

w kategorii małej egzotyki wystawianej pojedynczo:

I   miejsce – zajął – Matej Waldemar

II – III miejsce – zajął – Kostrubiec Dariusz

w kategorii papug kształtnych:

I-III miejsce zajął – Dziwura Sylwester

w kategorii papugi średnie:

I i III miejsce – zajął – Kostrubiec Dariusz

II miejsce – zajął Nadzikiewicz Sylwester

w kategorii papugi duże:

I i III miejsce – zajął – Nadzikiewicz Sylwester

II  miejsce – zajął – Kostrubiec Dariusz

w kategorii papugi wystawianej pojedynczo:

  miejsce – zajął – Dziwura Sylwester

II  miejsce – zajął – Matej Waldemar

III miejsce – zajął – Kostrubiec Dariusz

Jak widać z powyższego zestawienia podczas XXXVII Wystawy Ptaków Egzotycznych – Zamość 2017 uhonorowaliśmy wystawców w 11 kategoriach przyznając dla mistrza każdej kategorii okolicznościowy Puchar, natomiast dla wicemistrzów dyplomy. Poniżej przedstawiamy pamiątkowe zdjęcia z wystawy.


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry