Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Informacje o zebraniu

Informacje o zebraniu

W dniu 10 stycznia 2016 roku Zarząd Oddziału PZHKiPE w Zamościu zaprasza na pierwsze w nowym roku zebranie naszych członków oraz wszystkich chętnych, którzy rozważają przynależność do naszego związku. Zebranie odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” w Zamościu a rozpocznie się o godzinie 1000 . Głównym tematem spotkania będzie posumowanie działalności naszego oddziału w roku 2015 oraz przyjęcie planów pracy na rok 2016. W sprawach bieżących będzie możliwość wypełnienia dokumentów tj. deklaracji i wniosku o nadanie CIH przez osoby zainteresowane wstąpieniem do Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o niezawodne przybycie.

Pamiątkowe zdjęcia oo odbytym zebraniu.

Powrót do góry