Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Zebranie Członków RSHKiPE

Zarząd Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych zaprasza wszystkich Członków na zebranie w dniu 13 maja 2023 roku, które rozpocznie sie o godz. 17.00

Tym razem spotkanie odbędzie się u Sylwka Dziwury w Łabuniach, ul. Gminna 6. Tematem zebrania będą sprawy związane z organizacją wystwy ptaków podczas Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sitnie w dniach 1-2 lipca 2023r. Z uwagi na potrzebę zgłoszenia ilości wystawianych ptaków oraz uzyskanie zaświadczeń weterynaryjnych o zdrowotności stada, które jesteśmy zobowiązani przedstwić organizatorowi wystawy, prosi sie punktualność i obecność obowiązkową.


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry