Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Zebranie Członków PZHKiPE

Zapraszamy wszystkich członków oddziału zamojskiego PZHKiPE na zebranie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2017 roku w Zamościu o godz. 10.00 na tradycyjnej ławeczce u Kol. Krzysztofa Murzyna. Tematem przewodnim spotkania będą sprawy związane z organizacją i udziałem naszego oddziału podczas XXXI Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie w dniach 1 – 2 lipca br. 

Powrót do góry