Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Zebranie Członków PZHKiPE o/Zamość

W dniu 12 czerwca planowane jest zebranie Członków Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu. Zebranie odbędzie się na ławeczce u kol. Krzysztofa Murzyna. Początek spotkania zaplanowany został na godz.1000. Tematem zebrania będzie omówienie spraw związanych z udziałem naszego Związku w XXX Jubileuszowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, która została zaplanowana w dniach 8 – 10 lipca 2016 r. Z uwagi na konieczność przekazania informacji na temat imiennej listy wystawców oraz ras wystawianych ptaków podczas konkursu i wystawy proszę o obecność wszystkich Członków, a w szczególności zainteresowanych aktywnym udziałem w wystawie.  


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry