Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Zaproszenie na zebranie

Po kilkumiesięcznej przerwie związanej z pandemią coronawirusa, Zarząd RSHKiPE zaprasza wszystkich zainteresowanych hodowców na zebranie w dniu 26 lipca 2020 roku o godz. 10.00 na ławeczkę do Krzyśka. Zebranie poświęcone będzie tematom ewentualnej organizacji wystawy regionalnej hodowców naszego stowarzyszenia jesienią tego roku. W związku z przypadającą w roku 2020, 40 rocznicą hodowli ptaków egzotycznych na Roztoczu chcemy szczegółowo omówić wszystkie za i przeciw organizacji wystawy, by w dalszej kolejności uzgadniać terminy, obsadę sędziowską i lokal, dlatego też obecność członków na zebraniu  jest mile widziana.


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry