Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Z sukcesami na Mistrzostwach Polski PZHKiPE

Z sukcesami na Mistrzostwach Polski PZHKiPE

W dniach 24-26 listopada w Mykanowie k. Częstochowy odbyła się 71 wystawa dorobku hodowlanego, dla hodowców  kanarków i ptaków egzotycznych o randze ogólnopolskiej – Mistrzostwa Polski dla hodowców zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Tak się złożyło, że w roku 2017 „po zaskakująco niskiej ocenie” podczas wystawy oddziałowej, niektórych kolekcji przez sędziego, powstał najdelikatniej mówiąc – niesmak. Bardzo trudno, było pogodzić się kolegom, z tak niesprawiedliwą oceną, dlatego też, niektórzy nasi hodowcy postanowili wziąć udział w Mistrzostwach Polski, aby wystawiając te same kolekcje ptaków, dokonać porównania ocen. Różnica w punktacji pomiędzy dwiema ocenami przekroczyła znacznie 10 pkt, co potwierdza, że od jakiegoś czasu występuje problem z rzetelną i obiektywną oceną.  Nie jest to odosobniony przypadek, dlatego też nie można go lekceważyć. Mamy nadzieję, że Głowna Komisja Sędziowska wreszcie zwróci na to uwagę, że nie wolno karać hodowców, tylko dlatego, że ośmielili się poprosić o zmianę sędziego (eksperta). Sędziego, któremu płacimy z własnych środków za przeprowadzenie oceny i mamy prawo oczekiwać bezstronności i rzetelności w pracy. A wracając do Wystawy na Mistrzostwach Polski PZHKiPE, na szczególną uwagę zasługuje Krzysztof Murzyn z Zamościa posiadający nr rodowodowy (CIH) M078, który na wystawie prezentował kanarki kolorowe w odmianach żółty intensywny i nieintensywny. Wystawiana kolekcja żółtych intensywnych zajęła I miejsce z sumą punktów 366 w swojej kategorii, natomiast żółte nieintensywne uplasowały się na miejscu trzecim, zdobywając 363 punkty. Poniżej przedstawiamy kartę z ocenami poszczególnych ptaków oraz pamiątkową fotkę. Gratulujemy!


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry