Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

PLAN PRACY ODDZIAŁU PZHKiPE w Zamościu w 2017 roku

Lp.Rodzaj działalności                                                        Termin               Miejsce                           Uwagi                                     
1.1.Przygotowanie Sprawozdania z działalności Oddziału Zamojskiego za rok 2016.2.Opracowanie Planu Pracy dla Oddziału Zamojskiego PZHKiPE na rok 2017. 10.01.2017r. ODK „Okrąglak”w Zamościu
2.Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PZHKiPE w Zamościu i zatwierdzenie przedłożonych dokumentów. 15.01.2017r. ODK „Okrąglak”w Zamościu
3.Zebranie Członków Oddziału PZHKiPE w Zamościu połączone z posiedzeniem Zarządu. 12.03.2017r. ODK „Okrąglak”w Zamościu
4.Zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.1.Rezerwacja sali i terminu wystawy Oddziałowej.  21.05.2017r. ODK „Okrąglak”w Zamościu
5.Wspólne zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu1. Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika Oddziału.2. Omówienie założeń do udziału w wystawie w Sitnie 18.06.2017r. ODK „Okrąglak”w Zamościu
6.IV Wystawa Ptaków Egzotycznych w Sitnie w ramach Wystawy Zwierząt hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.1. Zebranie Członków Oddziału podczas wystawy połączone z posiedzeniem Zarządu. 1-2.07.2017r. ODR Sitno
7.Wspólne zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.1. Zapotrzebowanie na obrączki rodowe na kolejny sezon hodowlany. 20.08.2017r. ODK „Okrąglak”w Zamościu
8.Przygotowanie i organizacja Wystawy Oddziałowej.1.Opracowanie regulaminu wystawy i nagradzania wystawców w poszczególnych kategoriach.2.Rozpowszechnienie informacji o wystawie za pomocą lokalnych mediów, plakatów i ogłoszeń. 08.10.2017r. ODK „Okrąglak”w Zamościu
9.Wystawa Oddziałowa Ptaków Egzotycznych Zamość – 2017.1.Współorganizacja z ODK „Okrąglak” w organizacji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Ptaki Egzotyczne”, otwarcie wystawy pokonkursowej towarzyszącej wystawie ptaków egzotycznych – nagrodzenie autorów wyróżnionych prac.2.Zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu. 28-29.10.2017r. ODK „Okrąglak”w Zamościu
10.Organizacja wspólnego wyjazdu na Ornitologiczne Mistrzostwa Polski – Wystawę Ptaków Egzotycznych. 15-16.12.2017r. Czeladź
11.Administrowanie strony internetowej Kanarki ze Wschodu.1.Aktualizacja i dostarczanie nowych materiałów, informacji i zdjęć do zamieszczenia na stronie. przez cały rok
Powyższy Plan Pracy na rok 2017 został zatwierdzony na zebraniu w dniu 15 stycznia 2017 roku.         

Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry