Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Informacja o zebraniu

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych hodowlą ptaków egzotycznych na zebranie, które odbędzie się dnia 31 maja 2015 roku w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” w Zamościu. Zebranie rozpocznie się o godz. 1000 omówieniem spraw bieżących Oddziału Zamojskiego Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych oraz organizacją lipcowej wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sitnie. Podczas spotkania będzie możliwe złożenie deklaracji o przystąpieniu do Związku i wniesienie stosownych opłat i składek członkowskich.


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry