środa, 21 październik 2020

 Odwiedziny strony

Dzisiaj60
Wczoraj65
Ten tydzień198
Ten miesiąc1382
Wszystkie130911

Zaproszenie 


W związku z planowaną wystawą dorobku hodowlanego członków Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w dniach 7-8 listopada 2020 roku zapraszamy na zebranie w dniu 13 września 2020 roku o godz. 1700 w Zamościu na ławeczkę do Krzyśka. Na zebraniu będą omawiane sprawy związane z organizacją wystawy, a mianowicie: określenie zapotrzebowania na sędziów do oceny ptaków (dlatego prosimy każdego hodowcę o dokładne przeanalizowanie ilości i gatunków wystawianych ptaków poddawanych ocenie przez ekspertów). Na spotkaniu omówione zostaną wszystkie sprawy organizacyjne związane z wystawą i jubileuszem 40 lecia tradycji hodowlanych na Zamojszczyźnie. Skarbnik będzie przyjmował zapisy na obrączki rodowe na sezon lęgowy 2021 oraz składki członkowskie.  

Zaproszenie na zebranie


Po kilkumiesięcznej przerwie związanej z pandemią coronawirusa, Zarząd RSHKiPE zaprasza wszystkich zainteresowanych hodowców na zebranie w dniu 26 lipca 2020 roku o godz. 10.00 na ławeczkę do Krzyśka. Zebranie poświęcone będzie tematom ewentualnej organizacji wystawy regionalnej hodowców naszego stowarzyszenia jesienią tego roku. W związku z przypadającą w roku 2020, 40 rocznicą hodowli ptaków egzotycznych na Roztoczu chcemy szczegółowo omówić wszystkie za i przeciw organizacji wystawy, by w dalszej kolejności uzgadniać terminy, obsadę sędziowską i lokal, dlatego też obecność członków na zebraniu  jest mile widziana.

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych

za rok 2019

Zarząd RSHKiPE zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze - podsumowujące działalność Stowarzyszenia za II połowę roku 2018 i cały 2019. Walne Zebranie odbędzie się w dniu 15 marca 2020 roku na ławeczce u kol. Krzyśka w Zamościu ul. Waryńskiego w pierwszym terminie o godz. 10.00 w przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin na godz. 10.30. W drugim terminie zebrani będą władni podejmować prawomocne decyzje bez względu na liczbę obecnych członków. W porządku zebrania zaplanowano: złożenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2018 i 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i po dyskusji, podjęcie uchwał: ws. udzielenia absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy, zatwierdzenie złożonych sprawozdań w tym finansowego, wolne wnioski i zapytania. Z uwagi na ważność spraw omawianych na Walnym Zebraniu obecność członków obowiązkowa.

 

I zebranie członków RSHKiPE w 2020 roku


Zarząd Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Zamościu, zaprasza wszystkich członków na zebranie w dniu 26 stycznia 2020 roku, które rozpocznie się o godz. 10.00 w Galerii Twierdza (zmiana lokalizacji), z uwagi na remont sali w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu. Podczas zebrania będzie możliwość złożenia dodatkowego zamówienia na obrączki rodowodowe dla ptaków. Najbliższy termin zamawiania obrączek przez stowarzyszenia został wyznaczony do 31 stycznia 2020 r. Na zebraniu będzie można dokonać opłat składek członkowskich na stowarzyszenie i PFO, których termin upływa również z końcem stycznia. Z ważniejszych spraw zostaną przedstawione tematy związane z budową nowego regału wystawowego, a także, lokalizacją wystawy ptaków egzotycznych w 2020 roku.  Z uwagi na ważność omawianych spraw, obecność na zebraniu jest  mile widziana.

 

Zebranie członków RSHKiPE


W związku z organizacją Wystawy Ptaków Egzotycznych w Zamościu w dniach 26-27 października br. przez członków Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne w dniu 13.10.2019 r. do kolegi Krzysztofa Murzyna w Zamościu. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. Tematem zebrania, będą wszystkie sprawy organizacyjne i techniczne związane z planowanym konkursem i wystawą ptaków egzotycznych w Leclercu w Zamościu.

DSC 0004 Copy DSC 0006 Copy

Po zebraniu wspólna fotografia

DSC 0910 Copy DSC 0912 Copy

Zaproszenie na zebranie


    Zarząd RSHKiPE zaprasza wszystkich członków na zebranie, które będzie poświęcone sprawom organizacyjnym związanych z planowaną na 26-27 października 2019 roku, wystawą ptaków egzotycznych - dorobku hodowlanego naszego stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 15 września 2019 roku /niedziela/ o godz. 10.00 - miejsce spotkania w Zamościu ul. Waryńskiego u kolegi Krzyśka na ławeczce. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa w związku z zadeklarowaniem ptaków do oceny i co, jest z tym związane, koniecznością złożenia wniosku na zapotrzebowanie eksperta/ów do oceny ptaków podczas wystawy - ostateczny termin złożenia zapotrzebowania do PFO mija właśnie w dniu 15 września. Ważnym tematem będzie  również możliwość zamówienia obrączek na rok hodowlany 2020 - w pierwszym terminie.

 

 

 

Zaproszenie na zebranie Członków RSHKiPE z siedzibą w Zamościu


Zarząd Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych zaprasza na zebranie w dniu 21.10.2018 r. (niedziela) o godz. 10.00. Zebranie odbędzie się w Zamościu u K. Murzyna w mieszkaniu. Tematem przewodnim zebrania będą sprawy związane z organizacją dorocznej wystawy dorobku hodowlanego naszego Stowarzyszenia, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2018 r. w galerii E.Leclerc ul. Wyszyńskiego 13 w Zamościu. Z uwagi na ważność omawianych tematów obecność jest obowiązkowa.

Zaproszenie na III Walne Zebranie RSHKiPE


W związku z zakończoną procedurą rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie rejestrowym w Lublinie, Zarząd Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Zamościu zaprasza na III Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, również bardzo serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi naszego Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 16 września 2018 roku o godz. 10.00 u K. Murzyna w Zamościu. Porządek Walnego Zebrania podyktowany jest potrzebą podjęcia decyzji o przystąpieniu naszego Stowarzyszenia do Polskiej Federacji Ornitologicznej oraz określenia wysokości opłaty za wpisowe i coroczne składki członkowskie. W trakcie zebrania omówione zostaną tematy związane z zamawianiem obrączek rodowych na rok 2019 (każdy kto chciałby otrzymać obrączki w pierwszym terminie zobowiązany jest złożyć zapotrzebowanie u Skarbnika na zebraniu, a najpóźniej do 25 września 2018 r.). Organizacji dorocznej wystawy ptaków egzotycznych w dniach 24-25 listopada 2018 roku. W tym roku po raz pierwszy w Eklerku w Zamościu.  Określenia zapotrzebowania na sędziów do oceny ptaków w konkursie. 

 

Zaproszenie na Zebranie Członków PZHKiPE o/ Zamość

W dniu 29 kwietnia 2018 roku na godz. 16.00 zapraszam wszystkich Członków Związku na zebranie do Krzysztofa Murzyna na ławeczkę. Na zebraniu przedstawiona zostanie informacja na temat wykluczenia PZHKiPE z Polskiej Federacji Ornitologicznej oraz możliwości i warunki dalszego funkcjonowania oddziału w obecnej sytuacji i ewentualne podęcie działań w kierunku określenia nowej formuły funkcjonowania stowarzyszenia. W związku z zaistniałą poważną sytuacją, co do dalszych losów naszego oddziału proszę o stawiennictwo obowiązkowe w umówionym czasie, a w przypadku zdarzeń wykluczających obecność, o kontakt telefoniczny przed i w trakcie zebrania.

PLAN PRACY ODDZIAŁU PZHKiPE w Zamościu

 

w roku 2018

 

 Lp. Rodzaj działalności                                                         Termin                Miejsce                            Uwagi                                     
1.

1.Przygotowanie Sprawozdania z działalności Oddziału Zamojskiego za rok 2017.

2.Opracowanie Planu Pracy dla Oddziału Zamojskiego PZHKiPE na rok 2018.

 17.01.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

2. Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PZHKiPE w Zamościu i zatwierdzenie przedłożonych dokumentów.  21.01.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

3. Zebranie Członków Oddziału PZHKiPE w Zamościu połączone z posiedzeniem Zarządu.  11.03.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

4.

Zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.

1.Rezerwacja sali i terminu wystawy Oddziałowej.

  20.05.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

5.

Wspólne zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu

1. Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika Oddziału.

2. Omówienie założeń do udziału w wystawie w Sitnie

 17.06.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

6.

IV Wystawa Ptaków Egzotycznych w Sitnie w ramach Wystawy Zwierząt hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

1. Zebranie Członków Oddziału podczas wystawy połączone z posiedzeniem Zarządu.

 30-1.06/07.2018r.  ODR Sitno
7.

Plenerowa Wystawa Ptaków Egzotycznych w Krasnobrodzie.

 22.08.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

8.

Wspólne zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.

1. Zapotrzebowanie na obrączki rodowe na kolejny sezon hodowlany.

Przygotowanie i organizacja Wystawy Oddziałowej.

1.Opracowanie regulaminu wystawy i nagradzania wystawców w poszczególnych kategoriach.

2.Rozpowszechnienie informacji o wystawie za pomocą lokalnych mediów, plakatów i ogłoszeń.

 08.10.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

9.

Wystawa Oddziałowa Ptaków Egzotycznych Zamość - 2018.

1.Współorganizacja z ODK "Okrąglak" w organizacji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. "Ptaki Egzotyczne", otwarcie wystawy pokonkursowej towarzyszącej wystawie ptaków egzotycznych - nagrodzenie autorów wyróżnionych prac.

2.Zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.

 28-29.10.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

10. Organizacja wspólnego wyjazdu na Ornitologiczne Mistrzostwa Polski - Wystawę Ptaków Egzotycznych.  15-16.12.2018r.

 Czeladź

11.

Administrowanie strony internetowej Kanarki ze Wschodu.

1.Aktualizacja i dostarczanie nowych materiałów, informacji i zdjęć do zamieszczenia na stronie.

 przez cały rok
Powyższy Plan Pracy na rok 2018 został zatwierdzony na zebraniu w dniu 21 stycznia 2018 roku.          

 

Zaproszenie na zebranie


Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych oddział w Zamościu zaprasza na zebranie wszystkich Członków w dniu 21 października 2017 roku (sobota) o godz. 1700 do Kol. Krzysztofa Murzyna. Tematem przewodnim zebrania będą sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem Wystawy Ptaków Egzotycznych, która odbędzie się w dniach 28-29.10.2017 roku w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu.

Zaproszenie na zebranie w dniu 17 września godz. 16.00

W związku z zapotrzebowaniem na obrączki rodowe na sezon hodowlany 2018 zapraszamy wszystkich członków Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Zamościu na zebranie oddziałowe na ławeczkę do kol. K. Murzyna. Informujemy, że podczas zebrania będzie możliwość zamówienia obrączek w pierwszym terminie. Zamawianie obrączek w PFO przez poszczególne Związki upływa z końcem września, a obrączki z pierwszego terminu, do odbioru będą w połowie grudnia. Następne terminy zamawiania obrączek to: do końca stycznia, marca i maja. Ceny obrączek są na poziomie z ubiegłego roku. 

Zaproszenie

Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu w dniu 23 lipca planuje zorganizować Wystawę Plenerową Ptaków Egzotycznych w ramach obchodów Dni Krasnobrodu. Wystawa zostanie zaprezentowana w niedzielne popołudnie w godzinach 13-18 na terenie imprez rekreacyjnych w Krasnobrodzie zlokalizowanym przed zalewem przy ul. Partyzantów. W związku z powyższym zapraszam na zebranie wszystkich członków w dniu 16 lipca br na ławeczkę do Kol. Krzysztofa Murzyna na godzinę 10.00 w celu omówienia spraw organizacyjnych związanych z wystawą w plenerze.

Zebranie Członków PZHKiPE

Zapraszamy wszystkich członków oddziału zamojskiego PZHKiPE na zebranie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2017 roku w Zamościu o godz. 10.00 na tradycyjnej ławeczce u Kol. Krzysztofa Murzyna. Tematem przewodnim spotkania będą sprawy związane z organizacją i udziałem naszego oddziału podczas XXXI Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie w dniach 1 - 2 lipca br.

Zaproszenie na zebranie

W dniu 19 marca 2017 roku zapraszamy na zebranie członków Oddziału Zamojskiego Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, które odbędzie się w Galerii Handlowej Twierdza Zamość w części barowej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00, a tematem przewodnim będą sprawy organizacyjne naszego oddziału.

 

PLAN PRACY ODDZIAŁU PZHKiPE w Zamościu

w roku 2017

 Lp. Rodzaj działalności                                                         Termin                Miejsce                            Uwagi                                     
1.

1.Przygotowanie Sprawozdania z działalności Oddziału Zamojskiego za rok 2016.

2.Opracowanie Planu Pracy dla Oddziału Zamojskiego PZHKiPE na rok 2017.

 10.01.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

2. Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PZHKiPE w Zamościu i zatwierdzenie przedłożonych dokumentów.  15.01.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

3. Zebranie Członków Oddziału PZHKiPE w Zamościu połączone z posiedzeniem Zarządu.  12.03.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

4.

Zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.

1.Rezerwacja sali i terminu wystawy Oddziałowej.

  21.05.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

5.

Wspólne zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu

1. Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika Oddziału.

2. Omówienie założeń do udziału w wystawie w Sitnie

 18.06.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

6.

IV Wystawa Ptaków Egzotycznych w Sitnie w ramach Wystawy Zwierząt hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

1. Zebranie Członków Oddziału podczas wystawy połączone z posiedzeniem Zarządu.

 1-2.07.2017r.  ODR Sitno
7.

Wspólne zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.

1. Zapotrzebowanie na obrączki rodowe na kolejny sezon hodowlany.

 20.08.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

8.

Przygotowanie i organizacja Wystawy Oddziałowej.

1.Opracowanie regulaminu wystawy i nagradzania wystawców w poszczególnych kategoriach.

2.Rozpowszechnienie informacji o wystawie za pomocą lokalnych mediów, plakatów i ogłoszeń.

 08.10.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

9.

Wystawa Oddziałowa Ptaków Egzotycznych Zamość - 2017.

1.Współorganizacja z ODK "Okrąglak" w organizacji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. "Ptaki Egzotyczne", otwarcie wystawy pokonkursowej towarzyszącej wystawie ptaków egzotycznych - nagrodzenie autorów wyróżnionych prac.

2.Zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.

 28-29.10.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

10. Organizacja wspólnego wyjazdu na Ornitologiczne Mistrzostwa Polski - Wystawę Ptaków Egzotycznych.  15-16.12.2017r.

 Czeladź

11.

Administrowanie strony internetowej Kanarki ze Wschodu.

1.Aktualizacja i dostarczanie nowych materiałów, informacji i zdjęć do zamieszczenia na stronie.

 przez cały rok
Powyższy Plan Pracy na rok 2017 został zatwierdzony na zebraniu w dniu 15 stycznia 2017 roku.          

 

Zaproszenie na zebranie


Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu zaprasza wszystkich zainteresowanych na zebranie, które odbędzie się w dniu 15 stycznia w Galerii Twierdza Zamość (w części gastronomicznej). Zebranie rozpocznie się o godz. 10.00. Tematem przewodnim spotkania będzie podsumowanie działalności naszego oddziału w roku 2016.

Nasza działalność w roku 2017

 

Komunikat


Informujemy, że spotkanie organizacyjne i dostarczenie ptaków na wystawę odbędzie się w piątek 25.11.2016 roku o godz. 2000 . Przypominam o zabraniu ze sobą wkrętarki, koniecznej do skręcenia regału wystawowego. Pozdrawiamy.

Ogłoszenie


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zebranie oddziału zamojskiego PZHKiPE do Galerii Twierdza Zamość w dniu 13  listopada 2016 roku na godz. 1000  - w części gastronomicznej.

Informacja o planowanym zebraniu

DSC 0225 Copy DSC 0226 Copy

Pamiątkowe zdjęcia z zebrania członków PZHKiPE oddział Zamość.

W związku z zaplanowaną w dniach 26-27 listopada 2016 roku Wystawą Dorobku Hodowanego Oddziału w Zamościu zapraszam wszystkich Członków naszego oddziału  na zebranie w dniu 23 października o godz. 1000 do sali Osiedlowego Domu Kultury "Okrąglak" ul. Prymasa Wyszyńskiego 28A w Zamościu. Tematem wiodącym zebrania będą sprawy związane z promocją i organizacją wystawy Oddziałowej we wskazanym wyżej terminie oraz zaplanowanie wspólnego wyjazdu na Mistrzostwa Polski w grudniu br.        

Zaproszenie na zebranie


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zebranie oddziału zamojskiego PZHKiPE w dniu 7 sierpnia 2016 roku o godzinie 1000. Miejsce zebrania, jak zwykle w okresie letnim planowane jest w Zamościu u K. Murzyna przy ławeczce. Tematem zebrania będą sprawy związane z zamawianiem obrączek na sezon lęgowy 2017 oraz organizacja wystawy oddziałowej przypadająca w tym roku w dniach 26-27 listopada 2016 roku. Zapraszamy do punktualnego  przybycia i aktywnego uczestnictwa w zebraniu. Podczas zebrania dla nowych osób istnieje możliwość wypełnienia deklaracji przystąpienia do Związku, jak  wydaję się w najlepszym możliwym terminie z uwagi na możliwość uzyskania CIH, czyli numeru identyfikacyjnego hodowcy i jednocześnie złożenia zamówienia na obrączki, tak aby nr hodowcy był umieszczony na obrączce rodowodowej ptaka..

Zebranie Członków PZHKiPE o/Zamość

W dniu 12 czerwca planowane jest zebranie Członków Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu. Zebranie odbędzie się na ławeczce u kol. Krzysztofa Murzyna. Początek spotkania zaplanowany został na godz.1000. Tematem zebrania będzie omówienie spraw związanych z udziałem naszego Związku w XXX Jubileuszowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, która została zaplanowana w dniach 8 - 10 lipca 2016 r. Z uwagi na konieczność przekazania informacji na temat imiennej listy wystawców oraz ras wystawianych ptaków podczas konkursu i wystawy proszę o obecność wszystkich Członków, a w szczególności zainteresowanych aktywnym udziałem w wystawie. 

Informacja o zebraniu


W dniu 10 stycznia 2016 roku Zarząd Oddziału PZHKiPE w Zamościu zaprasza na pierwsze w nowym roku zebranie naszych członków oraz wszystkich chętnych, którzy rozważają przynależność do naszego związku. Zebranie odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu a rozpocznie się o godzinie 1000 . Głównym tematem spotkania będzie posumowanie działalności naszego oddziału w roku 2015 oraz przyjęcie planów pracy na rok 2016. W sprawach bieżących będzie możliwość wypełnienia dokumentów tj. deklaracji i wniosku o nadanie CIH przez osoby zainteresowane wstąpieniem do Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o niezawodne przybycie.

Pamiątkowe zdjęcia oo odbytym zebraniu.

DSC 1643DSC 1645

Nasza działalność w Roku 2016

 

Zaproszenie na zebranie


Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na zebranie Członków Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu. Zebranie odbędzie się w dniu 19 września 2015 roku w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu mieszczącym się przy ul. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28A, a rozpoczęcie spotkania planowane jest na godzinę 900. W porządku zebrania zaplanowano omówienie spraw związanych z organizacją dorocznej wystawy oddziałowej a także zapotrzebowania na obrączki rodowe dla poszczególnych hodowców na sezon lęgowy 2016 roku, które dla pierwszego terminu zamówienia, zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cena obrączek dla kanarków nie ulega zmianie i wynosi 0.85 zł za szt. Zostanie również podjęta uchwała o przyjęciu nowego członka do naszego stowarzyszenia. Na zakończenie spotkania omówione zostaną sprawy organizacyjne związane z bieżącą działalnością. Wszystkich zainteresowanych prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.  

Ogłoszenie


W dniu 28 czerwca o godz. 1000 rozpocznie się zebranie Członków Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych oddział w Zamościu. Na zebranie zapraszamy również wszystkich chętnych, którzy chcieli by przystąpić do naszego Związku. Nasze zebranie zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami odbędzie się u Kol. Krzysztofa Murzyna, który mieszka w Zamościu przy ulicy Waryńskiego. Tematem zebrania będą sprawy organizacyjne związane z udziałem i prezentacją naszego dorobku hodowlanego podczas tegorocznej wystawy zwierząt hodowlanych w Sitnie w dniach 4-5 lipca.

DSC 0520

Pamiątkowe zdjęcie członków PZHKiPE o/Zamość po zebraniu.

 

Informacja o zebraniu


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych hodowlą ptaków egzotycznych na zebranie, które odbędzie się dnia 31 maja 2015 roku w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu. Zebranie rozpocznie się o godz. 1000 omówieniem spraw bieżących Oddziału Zamojskiego Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych oraz organizacją lipcowej wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sitnie. Podczas spotkania będzie możliwe złożenie deklaracji o przystąpieniu do Związku i wniesienie stosownych opłat i składek członkowskich.

 

Z A P R O S Z E N I E   N A   Z E B R A N I E

 

Po wielu zmianach w sprawie ustalenia terminu pierwszego zebrania w 2015 r. Miło nam jest poinformować członków zamojskiego oddziału PZHKiPE, że zebranie odbędzie się w najbliższą niedzielę 8 marca br w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu początek zebranaia zaplanowany jest na godzinę 1000.

Tematem zebrania będzie następujący porządek:

  1. Złożenie sprawozdań z działalności za rok 2014,
  2. Przyjęcie planów pracy na rok 2015,
  3. Omówienie spraw bieżących.                      

Prosimy wszystkich członków o niezawodne i punktualne przybycie na zebranie.

 DSC0031 Copy  DSC0029 Copy

Dokumentacja fotograficzna ze spotkania członków PZHKiPE w dniu 8 marca 2015

Z E B B R A N I E

Na tydzień przed Wystawą Ptaków Egzotycznych oddziału Zamojskiego PZHKiPE w niedzielę 19 października br, doszło do spotkania naszych członków podczas którego omówione zostały tematy związane z przygotowaniami do wystawy, a także przebiegu samej wystawy. Według deklaracji hodowców - wystawianych będzie ok. 200 ptaków egzotycznych, zostaną zaprezentowane: kanarki kolorowe i kształtne, mała egzotyka oraz papugi. W czasie wystawy będzie organizowana także giełda ptaków z nadwyżek hodowlanych, tak więc osoby zainteresowane będą miały możliwość zakupu ptaków bezpośrednio u hodowców. W sobotę 25 października ptaki zgłoszone na wystawę zostaną ocenione przez niezależnego eksperta, a najlepsi hodowcy otrzymają okolicznościowe medale dyplomy i puchary, nagrody zostaną wręczone następnego dnia tj. 26 października ( niedziela ) ok. godz. 1500. Do wręczania pucharów i medali zaprosiliśmy prezydenta Zamościa P. Marcina Zamoyskiego i prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego P. Jana Sadło. Nasza doroczna wystawa po raz pierwszy została połączona z konkursem plastycznym o tematyce "Ptaki Egzotyczne" dla dzieci organizowanym przez Osiedlowy Dom Kultury "Okrąglak". Podczas ceremonii nagradzania wystawców, również autorzy wyróżnionych prac plastycznych otrzymają dyplomy i nagrody oraz oficjalnie zostanie otwarta wystawa pokonkursowa towarzysząca wystawie ptaków. W dalszej  części spotkania  omówiono tematy organizacyjne związane z bieżącą działalnością.  

 DSC0085  DSC0088A

 

Zaproszenie na zebranie

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu zaprasza wszystkich zainteresowanych na zebranie, które odbędzie się 31 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu, Prymasa Wyszyńskiego 28A. Oprócz spraw bieżących omówione zostaną tematy związane z przygotowaniem do wystawy oddziałowej, która - przypomnę- planowana jest na 25-26 października br., a także będzie możliwość opłacenia składki oraz zamówienia obrączek rodowych dla ptaków na 2015 rok. W przypadku gdyby dany członek nie mógł uczestniczyć w zebraniu, w tym terminie, zobowiązany jest do połowy września indywidualnie uregulować składki i zamówienia obrączek bezpośrednio u Skarbnika. W związku ważnością tematów oraz obszernym programem do omówienia proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

 

Zebranie

W dniu 14 czerwca 2014 roku w Osiedlowym Domu Kultury  "Okrąglak" w Zamościu odbyło się zebranie członków Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu. Głównymi tematami spotkania były sprawy związane z  udziałem w wystawie Zwierząt hodowlanych w Sitnie w dniach 5-6 lipca i naszym udziałem w tej wystawie z prezentacją kanarków i ptaków egzotycznych oraz złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika.  Omówiono również sprawy organizacyjne, w tym wyjazdu na giełdę ptaków do Pszczyny w lipcu br.

 DSC0326  DSC0330

Ogłoszenie

      Zarząd PZHKiPE oddział w Zamościu zaprasza wszystkich członków na zebranie, które odbędzie się w dniu 15 marca 2014 roku w Osiedlowym Domu Kultury w Zamościu mieszczącym się przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 28A. Podczas zebrania, które zaplanowano na godz. 10.00 omawiane będą sprawy związane z regulowaniem dobrowolnych wpłat na działalność oddziału, sprawy związane z organizacją wystawy oddziałowej w 2014 roku oraz imprez towarzyszących, a także tematy związane z wyjazdem do Pszczyny na Giełdę Ptaków oraz inne sprawy z działalności bieżącej.

 DSC0088  DSC0093

Zebranie Członków PZHKiPE o Zamość!

Zarząd Oddziału Zamojskiego PZHKiPE zaprasza na zebranie wszystkich Członków oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do związku, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2014 roku w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu mieszczącym się przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 28A. Zebranie rozpocznie się o godzinie 1000 . W porządku zebrania będą następujące tematy: Sprawozdanie z działalności za rok 2013. Przyjęcie planu pracy oraz terminu Wystawy Oddziałowej, a także sprawy bieżące. W trakcie zebrania będzie można odebrać zamawiane obrączki rodowe na 2014 rok oraz kalendarze przekazane przez Zarząd Główny PZHKiPE. Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

 

OGŁOSZENIE! 

Zebranie Członków PZHKiPE Oddział w Zamościu

 DSC0153

Zebranie odbyło się w dniu 3 listopada 2013 roku w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu mieszczącym się przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 28A. Tematem głównym zebrania były sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem Wystawy Oddziałowej, która zostanie zorganizowana w dniach 9-10 listopada br .

 

Ogłoszenie!

Zebranie Członków Oddziału Zamojskiego PZHKiPE odbędzie się w dniu 22 września (niedziela) o godz.1030 w Zamojskiej Twierdzy (Galeria Handlowa) obok barów. Serdecznie zapraszamy.  W trakcie zebrania przyjmowane będą wpłaty na składki oraz obrączki na rok 2014 z terminem zgłoszenia do Zarządu Głównego do dnia 23 września. W związku z tym obecność na zebraniu jest obowiązkowa. A w przypadku, gdyby ktoś mimo wszystko nie dysponował czasem w tym terminie, koniecznie proszę zgłosić się indywidualnie do skarbnika, tylko do niedzieli 22 września w celu jak wyżej, ponieważ kolejny termin zamawiania obrączek to dopiero 31 grudnia.

o DSC0005