środa, 21 sierpień 2019

 Odwiedziny strony

Dzisiaj43
Wczoraj47
Ten tydzień134
Ten miesiąc1118
Wszystkie101020

rollBaner-2.jpg

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych

za rok 2018


Zarząd RSHKiPE zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze - podsumowujące działalność Stowarzyszenia za rok 2018. Walne Zebranie odbędzie się w dniu 31 marca 2019 roku na ławeczce u kol. Krzyśka w Zamościu ul. Waryńskiego w pierwszym terminie o godz. 10.00 w przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin na godz. 10.30. W drugim terminie zebrani będą władni podejmować prawomocne decyzje bez względu na liczbę obecnych członków. W porządku zebrania zaplanowano: złożenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok i po dyskusji, podjęcie uchwały zatwierdzających złożone sprawozdanie. Z uwagi na ważność spraw omawianych na Walnym Zebraniu obecność członków obowiązkowa.

 

Zaproszenie na zebranie Członków RSHKiPE z siedzibą w Zamościu


Zarząd Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych zaprasza na zebranie w dniu 21.10.2018 r. (niedziela) o godz. 10.00. Zebranie odbędzie się w Zamościu u K. Murzyna w mieszkaniu. Tematem przewodnim zebrania będą sprawy związane z organizacją dorocznej wystawy dorobku hodowlanego naszego Stowarzyszenia, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2018 r. w galerii E.Leclerc ul. Wyszyńskiego 13 w Zamościu. Z uwagi na ważność omawianych tematów obecność jest obowiązkowa.

Zaproszenie na III Walne Zebranie RSHKiPE


W związku z zakończoną procedurą rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie rejestrowym w Lublinie, Zarząd Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Zamościu zaprasza na III Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, również bardzo serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi naszego Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 16 września 2018 roku o godz. 10.00 u K. Murzyna w Zamościu. Porządek Walnego Zebrania podyktowany jest potrzebą podjęcia decyzji o przystąpieniu naszego Stowarzyszenia do Polskiej Federacji Ornitologicznej oraz określenia wysokości opłaty za wpisowe i coroczne składki członkowskie. W trakcie zebrania omówione zostaną tematy związane z zamawianiem obrączek rodowych na rok 2019 (każdy kto chciałby otrzymać obrączki w pierwszym terminie zobowiązany jest złożyć zapotrzebowanie u Skarbnika na zebraniu, a najpóźniej do 25 września 2018 r.). Organizacji dorocznej wystawy ptaków egzotycznych w dniach 24-25 listopada 2018 roku. W tym roku po raz pierwszy w Eklerku w Zamościu.  Określenia zapotrzebowania na sędziów do oceny ptaków w konkursie. 

 

Zaproszenie na Zebranie Członków PZHKiPE o/ Zamość

W dniu 29 kwietnia 2018 roku na godz. 16.00 zapraszam wszystkich Członków Związku na zebranie do Krzysztofa Murzyna na ławeczkę. Na zebraniu przedstawiona zostanie informacja na temat wykluczenia PZHKiPE z Polskiej Federacji Ornitologicznej oraz możliwości i warunki dalszego funkcjonowania oddziału w obecnej sytuacji i ewentualne podęcie działań w kierunku określenia nowej formuły funkcjonowania stowarzyszenia. W związku z zaistniałą poważną sytuacją, co do dalszych losów naszego oddziału proszę o stawiennictwo obowiązkowe w umówionym czasie, a w przypadku zdarzeń wykluczających obecność, o kontakt telefoniczny przed i w trakcie zebrania.

PLAN PRACY ODDZIAŁU PZHKiPE w Zamościu

 

w roku 2018

 

 Lp. Rodzaj działalności                                                         Termin                Miejsce                            Uwagi                                     
1.

1.Przygotowanie Sprawozdania z działalności Oddziału Zamojskiego za rok 2017.

2.Opracowanie Planu Pracy dla Oddziału Zamojskiego PZHKiPE na rok 2018.

 17.01.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

2. Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PZHKiPE w Zamościu i zatwierdzenie przedłożonych dokumentów.  21.01.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

3. Zebranie Członków Oddziału PZHKiPE w Zamościu połączone z posiedzeniem Zarządu.  11.03.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

4.

Zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.

1.Rezerwacja sali i terminu wystawy Oddziałowej.

  20.05.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

5.

Wspólne zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu

1. Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika Oddziału.

2. Omówienie założeń do udziału w wystawie w Sitnie

 17.06.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

6.

IV Wystawa Ptaków Egzotycznych w Sitnie w ramach Wystawy Zwierząt hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

1. Zebranie Członków Oddziału podczas wystawy połączone z posiedzeniem Zarządu.

 30-1.06/07.2018r.  ODR Sitno
7.

Plenerowa Wystawa Ptaków Egzotycznych w Krasnobrodzie.

 22.08.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

8.

Wspólne zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.

1. Zapotrzebowanie na obrączki rodowe na kolejny sezon hodowlany.

Przygotowanie i organizacja Wystawy Oddziałowej.

1.Opracowanie regulaminu wystawy i nagradzania wystawców w poszczególnych kategoriach.

2.Rozpowszechnienie informacji o wystawie za pomocą lokalnych mediów, plakatów i ogłoszeń.

 08.10.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

9.

Wystawa Oddziałowa Ptaków Egzotycznych Zamość - 2018.

1.Współorganizacja z ODK "Okrąglak" w organizacji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. "Ptaki Egzotyczne", otwarcie wystawy pokonkursowej towarzyszącej wystawie ptaków egzotycznych - nagrodzenie autorów wyróżnionych prac.

2.Zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.

 28-29.10.2018r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

10. Organizacja wspólnego wyjazdu na Ornitologiczne Mistrzostwa Polski - Wystawę Ptaków Egzotycznych.  15-16.12.2018r.

 Czeladź

11.

Administrowanie strony internetowej Kanarki ze Wschodu.

1.Aktualizacja i dostarczanie nowych materiałów, informacji i zdjęć do zamieszczenia na stronie.

 przez cały rok
Powyższy Plan Pracy na rok 2018 został zatwierdzony na zebraniu w dniu 21 stycznia 2018 roku.          

 

Zaproszenie na zebranie


Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych oddział w Zamościu zaprasza na zebranie wszystkich Członków w dniu 21 października 2017 roku (sobota) o godz. 1700 do Kol. Krzysztofa Murzyna. Tematem przewodnim zebrania będą sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem Wystawy Ptaków Egzotycznych, która odbędzie się w dniach 28-29.10.2017 roku w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu.

Zaproszenie na zebranie w dniu 17 września godz. 16.00

W związku z zapotrzebowaniem na obrączki rodowe na sezon hodowlany 2018 zapraszamy wszystkich członków Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Zamościu na zebranie oddziałowe na ławeczkę do kol. K. Murzyna. Informujemy, że podczas zebrania będzie możliwość zamówienia obrączek w pierwszym terminie. Zamawianie obrączek w PFO przez poszczególne Związki upływa z końcem września, a obrączki z pierwszego terminu, do odbioru będą w połowie grudnia. Następne terminy zamawiania obrączek to: do końca stycznia, marca i maja. Ceny obrączek są na poziomie z ubiegłego roku. 

Zaproszenie

Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu w dniu 23 lipca planuje zorganizować Wystawę Plenerową Ptaków Egzotycznych w ramach obchodów Dni Krasnobrodu. Wystawa zostanie zaprezentowana w niedzielne popołudnie w godzinach 13-18 na terenie imprez rekreacyjnych w Krasnobrodzie zlokalizowanym przed zalewem przy ul. Partyzantów. W związku z powyższym zapraszam na zebranie wszystkich członków w dniu 16 lipca br na ławeczkę do Kol. Krzysztofa Murzyna na godzinę 10.00 w celu omówienia spraw organizacyjnych związanych z wystawą w plenerze.

Zebranie Członków PZHKiPE

Zapraszamy wszystkich członków oddziału zamojskiego PZHKiPE na zebranie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2017 roku w Zamościu o godz. 10.00 na tradycyjnej ławeczce u Kol. Krzysztofa Murzyna. Tematem przewodnim spotkania będą sprawy związane z organizacją i udziałem naszego oddziału podczas XXXI Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie w dniach 1 - 2 lipca br.

Zaproszenie na zebranie

W dniu 19 marca 2017 roku zapraszamy na zebranie członków Oddziału Zamojskiego Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, które odbędzie się w Galerii Handlowej Twierdza Zamość w części barowej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00, a tematem przewodnim będą sprawy organizacyjne naszego oddziału.

 

PLAN PRACY ODDZIAŁU PZHKiPE w Zamościu

w roku 2017

 Lp. Rodzaj działalności                                                         Termin                Miejsce                            Uwagi                                     
1.

1.Przygotowanie Sprawozdania z działalności Oddziału Zamojskiego za rok 2016.

2.Opracowanie Planu Pracy dla Oddziału Zamojskiego PZHKiPE na rok 2017.

 10.01.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

2. Zebranie Sprawozdawcze Oddziału PZHKiPE w Zamościu i zatwierdzenie przedłożonych dokumentów.  15.01.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

3. Zebranie Członków Oddziału PZHKiPE w Zamościu połączone z posiedzeniem Zarządu.  12.03.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

4.

Zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.

1.Rezerwacja sali i terminu wystawy Oddziałowej.

  21.05.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

5.

Wspólne zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu

1. Złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika Oddziału.

2. Omówienie założeń do udziału w wystawie w Sitnie

 18.06.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

6.

IV Wystawa Ptaków Egzotycznych w Sitnie w ramach Wystawy Zwierząt hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

1. Zebranie Członków Oddziału podczas wystawy połączone z posiedzeniem Zarządu.

 1-2.07.2017r.  ODR Sitno
7.

Wspólne zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.

1. Zapotrzebowanie na obrączki rodowe na kolejny sezon hodowlany.

 20.08.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

8.

Przygotowanie i organizacja Wystawy Oddziałowej.

1.Opracowanie regulaminu wystawy i nagradzania wystawców w poszczególnych kategoriach.

2.Rozpowszechnienie informacji o wystawie za pomocą lokalnych mediów, plakatów i ogłoszeń.

 08.10.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

9.

Wystawa Oddziałowa Ptaków Egzotycznych Zamość - 2017.

1.Współorganizacja z ODK "Okrąglak" w organizacji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. "Ptaki Egzotyczne", otwarcie wystawy pokonkursowej towarzyszącej wystawie ptaków egzotycznych - nagrodzenie autorów wyróżnionych prac.

2.Zebranie Członków Oddziału połączone z posiedzeniem Zarządu.

 28-29.10.2017r.

 ODK "Okrąglak"

w Zamościu

10. Organizacja wspólnego wyjazdu na Ornitologiczne Mistrzostwa Polski - Wystawę Ptaków Egzotycznych.  15-16.12.2017r.

 Czeladź

11.

Administrowanie strony internetowej Kanarki ze Wschodu.

1.Aktualizacja i dostarczanie nowych materiałów, informacji i zdjęć do zamieszczenia na stronie.

 przez cały rok
Powyższy Plan Pracy na rok 2017 został zatwierdzony na zebraniu w dniu 15 stycznia 2017 roku.          

 

Zaproszenie na zebranie


Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu zaprasza wszystkich zainteresowanych na zebranie, które odbędzie się w dniu 15 stycznia w Galerii Twierdza Zamość (w części gastronomicznej). Zebranie rozpocznie się o godz. 10.00. Tematem przewodnim spotkania będzie podsumowanie działalności naszego oddziału w roku 2016.

Nasza działalność w roku 2017

 

Komunikat


Informujemy, że spotkanie organizacyjne i dostarczenie ptaków na wystawę odbędzie się w piątek 25.11.2016 roku o godz. 2000 . Przypominam o zabraniu ze sobą wkrętarki, koniecznej do skręcenia regału wystawowego. Pozdrawiamy.

Ogłoszenie


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zebranie oddziału zamojskiego PZHKiPE do Galerii Twierdza Zamość w dniu 13  listopada 2016 roku na godz. 1000  - w części gastronomicznej.

Informacja o planowanym zebraniu

DSC 0225 Copy DSC 0226 Copy

Pamiątkowe zdjęcia z zebrania członków PZHKiPE oddział Zamość.

W związku z zaplanowaną w dniach 26-27 listopada 2016 roku Wystawą Dorobku Hodowanego Oddziału w Zamościu zapraszam wszystkich Członków naszego oddziału  na zebranie w dniu 23 października o godz. 1000 do sali Osiedlowego Domu Kultury "Okrąglak" ul. Prymasa Wyszyńskiego 28A w Zamościu. Tematem wiodącym zebrania będą sprawy związane z promocją i organizacją wystawy Oddziałowej we wskazanym wyżej terminie oraz zaplanowanie wspólnego wyjazdu na Mistrzostwa Polski w grudniu br.        

Zaproszenie na zebranie


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zebranie oddziału zamojskiego PZHKiPE w dniu 7 sierpnia 2016 roku o godzinie 1000. Miejsce zebrania, jak zwykle w okresie letnim planowane jest w Zamościu u K. Murzyna przy ławeczce. Tematem zebrania będą sprawy związane z zamawianiem obrączek na sezon lęgowy 2017 oraz organizacja wystawy oddziałowej przypadająca w tym roku w dniach 26-27 listopada 2016 roku. Zapraszamy do punktualnego  przybycia i aktywnego uczestnictwa w zebraniu. Podczas zebrania dla nowych osób istnieje możliwość wypełnienia deklaracji przystąpienia do Związku, jak  wydaję się w najlepszym możliwym terminie z uwagi na możliwość uzyskania CIH, czyli numeru identyfikacyjnego hodowcy i jednocześnie złożenia zamówienia na obrączki, tak aby nr hodowcy był umieszczony na obrączce rodowodowej ptaka..

Zebranie Członków PZHKiPE o/Zamość

W dniu 12 czerwca planowane jest zebranie Członków Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu. Zebranie odbędzie się na ławeczce u kol. Krzysztofa Murzyna. Początek spotkania zaplanowany został na godz.1000. Tematem zebrania będzie omówienie spraw związanych z udziałem naszego Związku w XXX Jubileuszowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie, która została zaplanowana w dniach 8 - 10 lipca 2016 r. Z uwagi na konieczność przekazania informacji na temat imiennej listy wystawców oraz ras wystawianych ptaków podczas konkursu i wystawy proszę o obecność wszystkich Członków, a w szczególności zainteresowanych aktywnym udziałem w wystawie. 

Informacja o zebraniu


W dniu 10 stycznia 2016 roku Zarząd Oddziału PZHKiPE w Zamościu zaprasza na pierwsze w nowym roku zebranie naszych członków oraz wszystkich chętnych, którzy rozważają przynależność do naszego związku. Zebranie odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu a rozpocznie się o godzinie 1000 . Głównym tematem spotkania będzie posumowanie działalności naszego oddziału w roku 2015 oraz przyjęcie planów pracy na rok 2016. W sprawach bieżących będzie możliwość wypełnienia dokumentów tj. deklaracji i wniosku o nadanie CIH przez osoby zainteresowane wstąpieniem do Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o niezawodne przybycie.

Pamiątkowe zdjęcia oo odbytym zebraniu.

DSC 1643DSC 1645

Nasza działalność w Roku 2016

 

Zaproszenie na zebranie


Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na zebranie Członków Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu. Zebranie odbędzie się w dniu 19 września 2015 roku w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu mieszczącym się przy ul. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28A, a rozpoczęcie spotkania planowane jest na godzinę 900. W porządku zebrania zaplanowano omówienie spraw związanych z organizacją dorocznej wystawy oddziałowej a także zapotrzebowania na obrączki rodowe dla poszczególnych hodowców na sezon lęgowy 2016 roku, które dla pierwszego terminu zamówienia, zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cena obrączek dla kanarków nie ulega zmianie i wynosi 0.85 zł za szt. Zostanie również podjęta uchwała o przyjęciu nowego członka do naszego stowarzyszenia. Na zakończenie spotkania omówione zostaną sprawy organizacyjne związane z bieżącą działalnością. Wszystkich zainteresowanych prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.  

Ogłoszenie


W dniu 28 czerwca o godz. 1000 rozpocznie się zebranie Członków Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych oddział w Zamościu. Na zebranie zapraszamy również wszystkich chętnych, którzy chcieli by przystąpić do naszego Związku. Nasze zebranie zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami odbędzie się u Kol. Krzysztofa Murzyna, który mieszka w Zamościu przy ulicy Waryńskiego. Tematem zebrania będą sprawy organizacyjne związane z udziałem i prezentacją naszego dorobku hodowlanego podczas tegorocznej wystawy zwierząt hodowlanych w Sitnie w dniach 4-5 lipca.

DSC 0520

Pamiątkowe zdjęcie członków PZHKiPE o/Zamość po zebraniu.

 

Informacja o zebraniu


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych hodowlą ptaków egzotycznych na zebranie, które odbędzie się dnia 31 maja 2015 roku w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu. Zebranie rozpocznie się o godz. 1000 omówieniem spraw bieżących Oddziału Zamojskiego Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych oraz organizacją lipcowej wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sitnie. Podczas spotkania będzie możliwe złożenie deklaracji o przystąpieniu do Związku i wniesienie stosownych opłat i składek członkowskich.

 

Z A P R O S Z E N I E   N A   Z E B R A N I E

 

Po wielu zmianach w sprawie ustalenia terminu pierwszego zebrania w 2015 r. Miło nam jest poinformować członków zamojskiego oddziału PZHKiPE, że zebranie odbędzie się w najbliższą niedzielę 8 marca br w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu początek zebranaia zaplanowany jest na godzinę 1000.

Tematem zebrania będzie następujący porządek:

  1. Złożenie sprawozdań z działalności za rok 2014,
  2. Przyjęcie planów pracy na rok 2015,
  3. Omówienie spraw bieżących.                      

Prosimy wszystkich członków o niezawodne i punktualne przybycie na zebranie.

 DSC0031 Copy  DSC0029 Copy

Dokumentacja fotograficzna ze spotkania członków PZHKiPE w dniu 8 marca 2015

Z E B B R A N I E

Na tydzień przed Wystawą Ptaków Egzotycznych oddziału Zamojskiego PZHKiPE w niedzielę 19 października br, doszło do spotkania naszych członków podczas którego omówione zostały tematy związane z przygotowaniami do wystawy, a także przebiegu samej wystawy. Według deklaracji hodowców - wystawianych będzie ok. 200 ptaków egzotycznych, zostaną zaprezentowane: kanarki kolorowe i kształtne, mała egzotyka oraz papugi. W czasie wystawy będzie organizowana także giełda ptaków z nadwyżek hodowlanych, tak więc osoby zainteresowane będą miały możliwość zakupu ptaków bezpośrednio u hodowców. W sobotę 25 października ptaki zgłoszone na wystawę zostaną ocenione przez niezależnego eksperta, a najlepsi hodowcy otrzymają okolicznościowe medale dyplomy i puchary, nagrody zostaną wręczone następnego dnia tj. 26 października ( niedziela ) ok. godz. 1500. Do wręczania pucharów i medali zaprosiliśmy prezydenta Zamościa P. Marcina Zamoyskiego i prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego P. Jana Sadło. Nasza doroczna wystawa po raz pierwszy została połączona z konkursem plastycznym o tematyce "Ptaki Egzotyczne" dla dzieci organizowanym przez Osiedlowy Dom Kultury "Okrąglak". Podczas ceremonii nagradzania wystawców, również autorzy wyróżnionych prac plastycznych otrzymają dyplomy i nagrody oraz oficjalnie zostanie otwarta wystawa pokonkursowa towarzysząca wystawie ptaków. W dalszej  części spotkania  omówiono tematy organizacyjne związane z bieżącą działalnością.  

 DSC0085  DSC0088A

 

Zaproszenie na zebranie

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu zaprasza wszystkich zainteresowanych na zebranie, które odbędzie się 31 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00 w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu, Prymasa Wyszyńskiego 28A. Oprócz spraw bieżących omówione zostaną tematy związane z przygotowaniem do wystawy oddziałowej, która - przypomnę- planowana jest na 25-26 października br., a także będzie możliwość opłacenia składki oraz zamówienia obrączek rodowych dla ptaków na 2015 rok. W przypadku gdyby dany członek nie mógł uczestniczyć w zebraniu, w tym terminie, zobowiązany jest do połowy września indywidualnie uregulować składki i zamówienia obrączek bezpośrednio u Skarbnika. W związku ważnością tematów oraz obszernym programem do omówienia proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

 

Zebranie

W dniu 14 czerwca 2014 roku w Osiedlowym Domu Kultury  "Okrąglak" w Zamościu odbyło się zebranie członków Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zamościu. Głównymi tematami spotkania były sprawy związane z  udziałem w wystawie Zwierząt hodowlanych w Sitnie w dniach 5-6 lipca i naszym udziałem w tej wystawie z prezentacją kanarków i ptaków egzotycznych oraz złożenie sprawozdania finansowego przez Skarbnika.  Omówiono również sprawy organizacyjne, w tym wyjazdu na giełdę ptaków do Pszczyny w lipcu br.

 DSC0326  DSC0330

Ogłoszenie

      Zarząd PZHKiPE oddział w Zamościu zaprasza wszystkich członków na zebranie, które odbędzie się w dniu 15 marca 2014 roku w Osiedlowym Domu Kultury w Zamościu mieszczącym się przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 28A. Podczas zebrania, które zaplanowano na godz. 10.00 omawiane będą sprawy związane z regulowaniem dobrowolnych wpłat na działalność oddziału, sprawy związane z organizacją wystawy oddziałowej w 2014 roku oraz imprez towarzyszących, a także tematy związane z wyjazdem do Pszczyny na Giełdę Ptaków oraz inne sprawy z działalności bieżącej.

 DSC0088  DSC0093

Zebranie Członków PZHKiPE o Zamość!

Zarząd Oddziału Zamojskiego PZHKiPE zaprasza na zebranie wszystkich Członków oraz osoby zainteresowane przystąpieniem do związku, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2014 roku w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu mieszczącym się przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 28A. Zebranie rozpocznie się o godzinie 1000 . W porządku zebrania będą następujące tematy: Sprawozdanie z działalności za rok 2013. Przyjęcie planu pracy oraz terminu Wystawy Oddziałowej, a także sprawy bieżące. W trakcie zebrania będzie można odebrać zamawiane obrączki rodowe na 2014 rok oraz kalendarze przekazane przez Zarząd Główny PZHKiPE. Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

 

OGŁOSZENIE! 

Zebranie Członków PZHKiPE Oddział w Zamościu

 DSC0153

Zebranie odbyło się w dniu 3 listopada 2013 roku w Osiedlowym Domu Kultury "Okrąglak" w Zamościu mieszczącym się przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 28A. Tematem głównym zebrania były sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem Wystawy Oddziałowej, która zostanie zorganizowana w dniach 9-10 listopada br .

 

Ogłoszenie!

Zebranie Członków Oddziału Zamojskiego PZHKiPE odbędzie się w dniu 22 września (niedziela) o godz.1030 w Zamojskiej Twierdzy (Galeria Handlowa) obok barów. Serdecznie zapraszamy.  W trakcie zebrania przyjmowane będą wpłaty na składki oraz obrączki na rok 2014 z terminem zgłoszenia do Zarządu Głównego do dnia 23 września. W związku z tym obecność na zebraniu jest obowiązkowa. A w przypadku, gdyby ktoś mimo wszystko nie dysponował czasem w tym terminie, koniecznie proszę zgłosić się indywidualnie do skarbnika, tylko do niedzieli 22 września w celu jak wyżej, ponieważ kolejny termin zamawiania obrączek to dopiero 31 grudnia.

o DSC0005